Spring til hovedindhold

Forslag

Få rådgivning fra PET

Har du eller din organisation brug for kurser, briefinger eller skræddersyet rådgivning?

Personer sidder omkring et bord og tager noter

PET har flere forskellige rådgivningstilbud. Foto: Ditte Valente

PET rådgiver organisationer og personer, der er særligt truede, sårbare eller kritiske for det danske samfund.

 

Det drejer sig bl.a. om:

 • Ministerier og styrelser i hele rigsfællesskabet
 • Særlige brancher og sektorer, fx teknologi og forskning
 • Ejere og operatører af Danmarks kritiske infrastruktur
 • Særligt truede enkeltpersoner, fx politikere og medlemmer af Kongehuset
 • Danske ambassader, konsulater etc.

PET's kurser

Har din organisation et behov for at forstå spionage- eller terrortruslen bedre og for at øge sikkerheden? Så kan PET’s kurser være relevante. PET tilbyder både fysisk og online kurser.
PET's kurser


Briefinger

PET holder briefinger tilpasset den aktuelle trusselsvurdering og modtagergruppe.

 

Briefinger kan fx sætte fokus på:

 • Informationssikkerhed
 • Rejsesikkerhed
 • Gæstehåndtering
 • Rekrutterings- og afskedigelsesproces
 • Internationalt samarbejde
 • Sikkerhedskultur

Briefinger er typisk af en til to times varighed, men kan tilpasses efter behov.

 

Skræddersyet rådgivning

Der hvor der er et konkret behov, fx i forbindelse med en trusselsvurdering eller en operation, rådgiver PET direkte de berørte parter. Rådgivningen kan både have karakter af et enkeltstående møde og et længere forløb.


Netværk og dialoggruppe

PET har flere netværk, der er med til at styrke modstandskraften i det danske samfund mod truslen fra spionage og terrorisme. Medlemmerne udgør centrale brancherepræsentanter som interesseorganisationer, myndigheder og universiteter. Netværkene hjælper med at få rådgivningsbudskaber og -tilbud ud til de brancher, der er mest berørt af truslen.


Kontakt PET om rådgivningstilbud

Lyder rådgivningstilbuddene som noget for jeres organisation? 
Send en e-mail med en forespørgsel til raadgivning@pet.dk, og hør nærmere om mulighederne.