Spring til hovedindhold

Forslag

Aktionsstyrken

Aktionsstyrken (AKS) er en operativ specialenhed i PET, hvis primære opgave er at opretholde et operativt antiterrorberedskab og bistå det øvrige politi med særligt vanskellige eller farlige indsatsopgaver. Det kan for eksempel være ved gidselredninger, særligt farlige anholdelser samt opgaver i terrorbekæmpelsesregi.

alt=””

Aktionsstyrkens opgaver omfatter blandt andet terrorbekæmpelse, særlig personbeskyttelse, særlige observationsopgaver, gidselredning og personbeskyttelse i højrisikoområder samt planlægning, styring og udførelse af vanskelige indsatsopgaver. 

 

Aktionsstyrken arbejder tæt sammen med resten af dansk politi og med specialenheder fra Forsvaret, der blandt andet yder assistance med både personel- og materielstøtte i løsning af operative opgaver og samtræning. Som en del af det nationale antiterrorberedskab støtter Forsvaret med et fast helikopterberedskab. Derved kan Aktionsstyrken hurtigt indsættes fra luften i en antiterroroperation eller andre varslede/uvarslede operationer. 

 

Forslag