Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

1. november 2023 14:47

Droppede straffesager viser behov for ny lovgivning

Anklagemyndigheden har i dag besluttet ikke at fortsætte sagerne mod Lars Findsen, Claus Hjort Frederiksen og en tidligere PET-ansat mistænkt for uberettiget videregivelse af klassificerede oplysninger efter straffelovens §§ 109 og 152.

Det sker efter, at FE har informeret anklagemyndigheden om, at de på grund af den retsstilling, Højesteret nu har fastlagt vedrørende bl.a. sagens dokumenthåndtering, mener, at det er uforsvarligt at fremlægge de højt klassificerede oplysninger, der ville være nødvendige for at løfte bevisførelsen i de pågældende straffesager.

 

Manglende strafferetlige værn rammer også sager om spionager

Højesterets kendelser er udtryk for gældende ret, og PET tager selvfølgelig disse afgørelser til efterretning.

PET deler samtidig fuldt ud de bekymringer, som FE har givet udtryk for i forhold til at fremlægge klassificerede oplysninger under disse rammer. PET er derfor også enige i, at klassificerede oplysninger heller ikke på betryggende vis kan fremlægges i straffesagen mod en tidligere PET-medarbejder.

PET noterer sig samtidig anklagemyndighedens vurdering, at kendelserne betyder, at det fremover i praksis vil være særdeles vanskeligt at gennemføre straffesager med klassificerede oplysninger.

Chef for PET Finn Borch Andersen bemærker, at det er en uholdbar retstilstand:

"Som efterretnings- og sikkerhedstjeneste står vi i en alvorlig situation, hvis vi i realiteten ikke kan strafforfølge sager, når der indgår klassificerede oplysninger i sagens beviser. Det har ikke kun betydning for fremtidige sager om lækager, men rammer også sager om f.eks. spionage. Det sker på et tidspunkt, hvor vi står i en vanskelig sikkerhedspolitisk situation, og hvor blandt andet truslen fra spionage er høj. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at vi har de fornødne værktøjer," siger han.

 

Behov for ny lovgivning

PET opfordrer til, at man overvejer, hvordan lovgivningen for håndtering af straffesager, hvori der indgår klassificerede oplysninger, kan styrkes, så det bliver mulige at føre sådanne sager på en betryggende måde.

Finn Borch Andersen peger på, at det ikke nødvendigvis er en let opgave, men er samtidig overbevist om, at det godt kan lade sig gøre.

"Vi skal selvfølgelig finde en balance. Danmark er en retsstat og offentlighed i retsplejen er essentiel for vores tillid til retssystemet. Men det er beskyttelsen af nationale sikkerhedsinteresser og efterretningskilder også. Derfor er vi nødt til at finde en balanceret løsning. Jeg hæfter mig ved, at man har fundet sådanne løsninger i andre lande, og derfor tænker, at det også skal kunne lade sig gøre det i Danmark," siger han.

 

Intet frit lejde

PET gør opmærksom på, at overtrædelser af tavshedspligten fortsat er strafbare og skal understrege, at PET vil naturligvis fortsætte med at udføre de opgaver, vi efter PET-lovens § 1 er pålagt, herunder at efterforske og modvirke sager vedrørende spionage og lækager af klassificerede oplysninger. Det er en opgave, vi tager meget seriøst.

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

30. maj 2024

PET

PET og FE holder øje med mulig påvirkning fra fremmede stater af dansk EU-valg

Myndighederne følger det danske valg til Europa-Parlamentet den 9. juni tæt for at holde øje med mulig påvirkning fra fremmede stater. Det er muligt, at særligt russiske efterretningstjenester vil forsøge sig med mindre og hurtigere påvirkningsoperationer, mens det er mindre sandsynligt, at efterretningstjenester i stater som Rusland og Kina vil gennemføre en koordineret påvirkningskampagne målrettet det kommende danske valg. Det fremgår af en fælles trusselsvurdering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) offentliggør i forbindelse med valget.

28. maj 2024

PET

Indsatsen mod spionage fylder mere i PET's daglige arbejde

Særligt spændingerne mellem Vesten og Rusland samt kinesiske efterretningsaktiviteter har betydet, at kampen mod spionage fra fremmede efterretningstjenester fylder mere i PET's daglige arbejde. Det fremgår af PET's årlige redegørelse, som i dag er blevet offentliggjort.

27. maj 2024

PET

Ung mand idømt syv års fængsel for at lade sig hverve til en terrorsammenslutning

En nu 17-årig mand er ved Østre Landsret dømt for at lade sig hverve til terrorsammenslutningen Feuerkrieg Division og for at have forsøgt at hverve en anden person til at tilslutte sig terrorsammenslutningen. Derudover er han bl.a. dømt for at have delt militant ekstremistisk materiale samt bombe- og våbenmanualer.