Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

1. november 2023 14:47

Droppede straffesager viser behov for ny lovgivning

Anklagemyndigheden har i dag besluttet ikke at fortsætte sagerne mod Lars Findsen, Claus Hjort Frederiksen og en tidligere PET-ansat mistænkt for uberettiget videregivelse af klassificerede oplysninger efter straffelovens §§ 109 og 152.

Det sker efter, at FE har informeret anklagemyndigheden om, at de på grund af den retsstilling, Højesteret nu har fastlagt vedrørende bl.a. sagens dokumenthåndtering, mener, at det er uforsvarligt at fremlægge de højt klassificerede oplysninger, der ville være nødvendige for at løfte bevisførelsen i de pågældende straffesager.

 

Manglende strafferetlige værn rammer også sager om spionager

Højesterets kendelser er udtryk for gældende ret, og PET tager selvfølgelig disse afgørelser til efterretning.

PET deler samtidig fuldt ud de bekymringer, som FE har givet udtryk for i forhold til at fremlægge klassificerede oplysninger under disse rammer. PET er derfor også enige i, at klassificerede oplysninger heller ikke på betryggende vis kan fremlægges i straffesagen mod en tidligere PET-medarbejder.

PET noterer sig samtidig anklagemyndighedens vurdering, at kendelserne betyder, at det fremover i praksis vil være særdeles vanskeligt at gennemføre straffesager med klassificerede oplysninger.

Chef for PET Finn Borch Andersen bemærker, at det er en uholdbar retstilstand:

"Som efterretnings- og sikkerhedstjeneste står vi i en alvorlig situation, hvis vi i realiteten ikke kan strafforfølge sager, når der indgår klassificerede oplysninger i sagens beviser. Det har ikke kun betydning for fremtidige sager om lækager, men rammer også sager om f.eks. spionage. Det sker på et tidspunkt, hvor vi står i en vanskelig sikkerhedspolitisk situation, og hvor blandt andet truslen fra spionage er høj. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at vi har de fornødne værktøjer," siger han.

 

Behov for ny lovgivning

PET opfordrer til, at man overvejer, hvordan lovgivningen for håndtering af straffesager, hvori der indgår klassificerede oplysninger, kan styrkes, så det bliver mulige at føre sådanne sager på en betryggende måde.

Finn Borch Andersen peger på, at det ikke nødvendigvis er en let opgave, men er samtidig overbevist om, at det godt kan lade sig gøre.

"Vi skal selvfølgelig finde en balance. Danmark er en retsstat og offentlighed i retsplejen er essentiel for vores tillid til retssystemet. Men det er beskyttelsen af nationale sikkerhedsinteresser og efterretningskilder også. Derfor er vi nødt til at finde en balanceret løsning. Jeg hæfter mig ved, at man har fundet sådanne løsninger i andre lande, og derfor tænker, at det også skal kunne lade sig gøre det i Danmark," siger han.

 

Intet frit lejde

PET gør opmærksom på, at overtrædelser af tavshedspligten fortsat er strafbare og skal understrege, at PET vil naturligvis fortsætte med at udføre de opgaver, vi efter PET-lovens § 1 er pålagt, herunder at efterforske og modvirke sager vedrørende spionage og lækager af klassificerede oplysninger. Det er en opgave, vi tager meget seriøst.

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

8. november 2023

PET

Fælles udtalelse fra FE og PET til Østre Landsrets dom i Ahmed Samsam-sag

"FE og PET har under sagen argumenteret for, at vi som efterretningstjenester ikke har pligt til offentligt at be- eller afkræfte vores kapaciteter og kilder. Det har samtidig været vigtigt for efterretningstjenesterne at fremhæve, at der ikke er grundlag for antage, at Ahmed Samsam er dømt med urette i Spanien.

6. november 2023

PET

PET-chef: Jeg står 100 procent inde for efterforskning af lækagesagerne

PET-chef Finn Borch Andersen udtaler:

6. november 2023

PET

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har offentliggjort sin redegørelse vedrørende PET for 2022

Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) årlige redegørelse vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET) for 2022 er i dag blevet offentliggjort. Årsredegørelsen indeholder overordnet set resultaterne af de kontroller, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne har ført med PET i 2022.