Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

8. november 2023 11:22

Fælles udtalelse fra FE og PET til Østre Landsrets dom i Ahmed Samsam-sag

"FE og PET har under sagen argumenteret for, at vi som efterretningstjenester ikke har pligt til offentligt at be- eller afkræfte vores kapaciteter og kilder. Det har samtidig været vigtigt for efterretningstjenesterne at fremhæve, at der ikke er grundlag for antage, at Ahmed Samsam er dømt med urette i Spanien.

Vi noterer os, at landsretten af egen drift har bestemt, at sagen, som Ahmed Samsam har rejst mod efterretningstjenesterne, skal afvises. Selv om vi ikke selv har påstået sagen afvist, forstår vi udmærket rettens afgørelse.

Vi noterer os endvidere, at landsretten blandt andet har slået fast, at selv hvis Ahmed Samsams forklaring om et samarbejde lægges til grund, finder landsretten, at afgørelserne fra såvel den spanske nationale straffedomstols appelafdeling som den spanske højesteret ikke kan forstås på anden måde end, at et påvist samarbejde, uanset karakteren heraf, ikke ville have ført til et andet resultat af straffesagen mod Ahmed Samsam i Spanien.

Vi er opmærksomme på, at Ahmed Samsam gennem sin advokat har oplyst, at sagen vil blive anket."

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

6. november 2023

PET

PET-chef: Jeg står 100 procent inde for efterforskning af lækagesagerne

PET-chef Finn Borch Andersen udtaler:

6. november 2023

PET

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har offentliggjort sin redegørelse vedrørende PET for 2022

Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) årlige redegørelse vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET) for 2022 er i dag blevet offentliggjort. Årsredegørelsen indeholder overordnet set resultaterne af de kontroller, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne har ført med PET i 2022.

2. november 2023

PET

PET-chef afviser konspirationsteorier og ser frem til undersøgelse

Justitsministeriet har i går meldt ud, at regeringen vil udvide FE-undersøgelseskommissionens mandat, så undersøgelsen også skal omfatte, om der er varetaget usaglige hensyn i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens centrale beslutninger om iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og retsforfølgningen.