Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

8. november 2023 11:22

Fælles udtalelse fra FE og PET til Østre Landsrets dom i Ahmed Samsam-sag

"FE og PET har under sagen argumenteret for, at vi som efterretningstjenester ikke har pligt til offentligt at be- eller afkræfte vores kapaciteter og kilder. Det har samtidig været vigtigt for efterretningstjenesterne at fremhæve, at der ikke er grundlag for antage, at Ahmed Samsam er dømt med urette i Spanien.

Vi noterer os, at landsretten af egen drift har bestemt, at sagen, som Ahmed Samsam har rejst mod efterretningstjenesterne, skal afvises. Selv om vi ikke selv har påstået sagen afvist, forstår vi udmærket rettens afgørelse.

Vi noterer os endvidere, at landsretten blandt andet har slået fast, at selv hvis Ahmed Samsams forklaring om et samarbejde lægges til grund, finder landsretten, at afgørelserne fra såvel den spanske nationale straffedomstols appelafdeling som den spanske højesteret ikke kan forstås på anden måde end, at et påvist samarbejde, uanset karakteren heraf, ikke ville have ført til et andet resultat af straffesagen mod Ahmed Samsam i Spanien.

Vi er opmærksomme på, at Ahmed Samsam gennem sin advokat har oplyst, at sagen vil blive anket."

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

30. maj 2024

PET

PET og FE holder øje med mulig påvirkning fra fremmede stater af dansk EU-valg

Myndighederne følger det danske valg til Europa-Parlamentet den 9. juni tæt for at holde øje med mulig påvirkning fra fremmede stater. Det er muligt, at særligt russiske efterretningstjenester vil forsøge sig med mindre og hurtigere påvirkningsoperationer, mens det er mindre sandsynligt, at efterretningstjenester i stater som Rusland og Kina vil gennemføre en koordineret påvirkningskampagne målrettet det kommende danske valg. Det fremgår af en fælles trusselsvurdering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) offentliggør i forbindelse med valget.

28. maj 2024

PET

Indsatsen mod spionage fylder mere i PET's daglige arbejde

Særligt spændingerne mellem Vesten og Rusland samt kinesiske efterretningsaktiviteter har betydet, at kampen mod spionage fra fremmede efterretningstjenester fylder mere i PET's daglige arbejde. Det fremgår af PET's årlige redegørelse, som i dag er blevet offentliggjort.

27. maj 2024

PET

Ung mand idømt syv års fængsel for at lade sig hverve til en terrorsammenslutning

En nu 17-årig mand er ved Østre Landsret dømt for at lade sig hverve til terrorsammenslutningen Feuerkrieg Division og for at have forsøgt at hverve en anden person til at tilslutte sig terrorsammenslutningen. Derudover er han bl.a. dømt for at have delt militant ekstremistisk materiale samt bombe- og våbenmanualer.