Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

15. august 2023 17:50

Fælles udtalelse fra PET og FE vedrørende nylige udmeldinger fra terrororganisationen al-Qaeda

De danske efterretningstjenester er fuldt ud opmærksomme på udmeldingen fra al-Qaeda, der opfordrer til hævn mod Danmark og Sverige.

Den seneste tids koranafbrændinger i Danmark har medført en betydelig, negativ opmærksomhed fra blandt andet militante islamister. Dette påvirker trusselsbilledet i Danmark og truslen mod danske interesser i udlandet.

Denne type af terrorpropaganda kan inspirere individer eller grupper til at planlægge og eksekvere voldelige handlinger. De danske efterretningstjenester tager dette meget alvorligt og følger situationen nøje. Selvom terrortruslen mod Danmark er uændret på niveauet ”alvorlig”, som er niveau fire ud af fem, vurderer PET, at de nylige hændelser har skærpet truslen inden for dette niveau.

FE og PET følger situationens udvikling og vurderer dens indvirkning på det samlede trusselsbillede. Baseret på disse vurderinger træffer PET de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i samarbejde med relevante myndigheder, herunder Udenrigsministeriet vedrørende sikkerheden for danske ambassader i udlandet. Vi kommenterer ikke på detaljerne i disse foranstaltninger.

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

21. marts 2024

PET

Terrortruslen mod Danmark er skærpet

Terrortruslen mod Danmark er fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau fire ud af fem. En række forhold i 2023 - primært sager om opfattede krænkelser af islam samt konflikten mellem Israel og militante grupper i Palæstina har dog medvirket til at skærpe terrortruslen inden for det aktuelle niveau. Det vurderer Center for Terroranalyse (CTA) i den årlige "Vurdering af terrortruslen mod Danmark". CTA vurderer desuden, at disse dynamikker fortsat vil få afgørende betydning for trusselsbilledet i 2024.

14. marts 2024

PET

Indsatsgruppe afleverer anbefalinger om håndteringen af truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede

Den indsatsgruppe, der siden 2020 har arbejde med tiltag til at styrke indsatsen over for indsatte og løsladte terrordømte og radikaliserede i Danmark, har afleveret sin anden delrapport til justitsministeren med anbefalinger til, hvordan Danmark bedst håndterer truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede. I spidsen for indsatsgruppen er Henrik Bjelke Hansen, tidligere kontraterrorchef i Politiets Efterretningstjeneste (PET).

26. februar 2024

PET

Københavns Politi og PET's fælles efterforskning af sprængningerne af Nord Stream indstilles

Der er ikke det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark i forbindelse med sprængningerne af Nord Stream 1 og 2, og derfor indstiller Københavns Politi den strafferetlige efterforskning af sprængningerne.