Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

14. marts 2024 13:26

Indsatsgruppe afleverer anbefalinger om håndteringen af truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede

Den indsatsgruppe, der siden 2020 har arbejde med tiltag til at styrke indsatsen over for indsatte og løsladte terrordømte og radikaliserede i Danmark, har afleveret sin anden delrapport til justitsministeren med anbefalinger til, hvordan Danmark bedst håndterer truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede. I spidsen for indsatsgruppen er Henrik Bjelke Hansen, tidligere kontraterrorchef i Politiets Efterretningstjeneste (PET).

De seneste 10 år er antallet af terrordømte og radikaliserede i danske fængsler og arrester steget til et historisk højt niveau. Den daværende justitsminister nedsatte derfor i december 2020 en indsatsgruppe, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan truslen fra terrordømte og radikaliserede bedst håndteres.

 

Indsatsgruppen ledes af PET's tidligere kontraterrorchef, Henrik Bjelke Hansen, og har haft deltagelse af kriminalforsorgen, Hjemrejsestyrelsen, PET, Justitsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Herudover har Rigspolitiet bidraget til indsatsgruppens arbejde.

Indsatsgruppen var klar med sin første delrapport med anbefalinger til at styrke indsatsen over for terrordømte og radikaliserede indsatte under varetægt og afsoning til den daværende justitsminister i oktober 2021.

 

Nu har indsatsgruppen afleveret sin anden og sidste delrapport til justitsministeren med 15 overordnede anbefalinger og 39 delinitiativer til at styrke indsatsen omkring løsladelse og i tiden derefter, herunder indsatsen over for terrordømte og radikaliserede udlændinge på udrejsecentre.

"De seneste 10 år er antallet af terrordømte og radikaliserede i danske fængsler og arrester steget til et historisk højt niveau. I samme periode har vi set tidligere fængslede personer udføre terrorangreb i Vesten, herunder i Danmark. Terrordømte og andre radikaliserede løsladte udgør en reel sikkerhedsrisiko og er en væsentlig faktor i det aktuelle trusselsbillede. Det gælder også i Danmark. Anbefalingerne i rapporten peger på en række områder, hvor man kan gøre mere, og det er nu i første omgang op til regeringen at drøfte, hvilke anbefalinger, der skal føres ud i livet," siger Finn Borch Andersen, der er chef for PET.

Læs Bjelkegruppens anden delrapport


Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

26. juni 2024

PET

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har offentliggjort sin redegørelse vedrørende PET for 2023

Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) årlige redegørelse vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET) for 2023 er i dag blevet offentliggjort. Årsredegørelsen indeholder overordnet set resultaterne af de kontroller, som TET har ført med PET i 2023.

24. juni 2024

PET

Ingen systematisk og koordineret påvirkning af det danske valg til Europa-Parlamentet

Det danske valg til Europa-Parlamentet den 9. juni forløb uden forberedt, systematisk og koordineret påvirkning fra fremmede stater som eksempelvis Rusland og Kina. Det viser den monitorering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) sammen med andre myndigheder foretog af valgkampen.

30. maj 2024

PET

PET og FE holder øje med mulig påvirkning fra fremmede stater af dansk EU-valg

Myndighederne følger det danske valg til Europa-Parlamentet den 9. juni tæt for at holde øje med mulig påvirkning fra fremmede stater. Det er muligt, at særligt russiske efterretningstjenester vil forsøge sig med mindre og hurtigere påvirkningsoperationer, mens det er mindre sandsynligt, at efterretningstjenester i stater som Rusland og Kina vil gennemføre en koordineret påvirkningskampagne målrettet det kommende danske valg. Det fremgår af en fælles trusselsvurdering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) offentliggør i forbindelse med valget.