Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

14. marts 2024 13:26

Indsatsgruppe afleverer anbefalinger om håndteringen af truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede

Den indsatsgruppe, der siden 2020 har arbejde med tiltag til at styrke indsatsen over for indsatte og løsladte terrordømte og radikaliserede i Danmark, har afleveret sin anden delrapport til justitsministeren med anbefalinger til, hvordan Danmark bedst håndterer truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede. I spidsen for indsatsgruppen er Henrik Bjelke Hansen, tidligere kontraterrorchef i Politiets Efterretningstjeneste (PET).

De seneste 10 år er antallet af terrordømte og radikaliserede i danske fængsler og arrester steget til et historisk højt niveau. Den daværende justitsminister nedsatte derfor i december 2020 en indsatsgruppe, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan truslen fra terrordømte og radikaliserede bedst håndteres.

 

Indsatsgruppen ledes af PET's tidligere kontraterrorchef, Henrik Bjelke Hansen, og har haft deltagelse af kriminalforsorgen, Hjemrejsestyrelsen, PET, Justitsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Herudover har Rigspolitiet bidraget til indsatsgruppens arbejde.

Indsatsgruppen var klar med sin første delrapport med anbefalinger til at styrke indsatsen over for terrordømte og radikaliserede indsatte under varetægt og afsoning til den daværende justitsminister i oktober 2021.

 

Nu har indsatsgruppen afleveret sin anden og sidste delrapport til justitsministeren med 15 overordnede anbefalinger og 39 delinitiativer til at styrke indsatsen omkring løsladelse og i tiden derefter, herunder indsatsen over for terrordømte og radikaliserede udlændinge på udrejsecentre.

"De seneste 10 år er antallet af terrordømte og radikaliserede i danske fængsler og arrester steget til et historisk højt niveau. I samme periode har vi set tidligere fængslede personer udføre terrorangreb i Vesten, herunder i Danmark. Terrordømte og andre radikaliserede løsladte udgør en reel sikkerhedsrisiko og er en væsentlig faktor i det aktuelle trusselsbillede. Det gælder også i Danmark. Anbefalingerne i rapporten peger på en række områder, hvor man kan gøre mere, og det er nu i første omgang op til regeringen at drøfte, hvilke anbefalinger, der skal føres ud i livet," siger Finn Borch Andersen, der er chef for PET.

Læs Bjelkegruppens anden delrapport


Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

21. marts 2024

PET

Terrortruslen mod Danmark er skærpet

Terrortruslen mod Danmark er fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau fire ud af fem. En række forhold i 2023 - primært sager om opfattede krænkelser af islam samt konflikten mellem Israel og militante grupper i Palæstina har dog medvirket til at skærpe terrortruslen inden for det aktuelle niveau. Det vurderer Center for Terroranalyse (CTA) i den årlige "Vurdering af terrortruslen mod Danmark". CTA vurderer desuden, at disse dynamikker fortsat vil få afgørende betydning for trusselsbilledet i 2024.

26. februar 2024

PET

Københavns Politi og PET's fælles efterforskning af sprængningerne af Nord Stream indstilles

Der er ikke det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark i forbindelse med sprængningerne af Nord Stream 1 og 2, og derfor indstiller Københavns Politi den strafferetlige efterforskning af sprængningerne.

31. januar 2024

PET

Mikala Kreiser tiltræder stillingen som stabschef og bliver medlem af direktionen i PET

Den 29. januar er Mikala Kreiser tiltrådt som ny stabschef i PET. Hun bliver medlem af direktionen og får ansvaret for IT, økonomi og HR. 54-årige Mikala Kreiser har været adm. direktør hos selskabet Evia under PFA og britiske Audley Group, ligesom hun har erfaring fra både centraladministrationen og den kommunale verden.