Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

6. november 2023 12:08

PET-chef: Jeg står 100 procent inde for efterforskning af lækagesagerne

PET-chef Finn Borch Andersen udtaler:

"Vi efterforsker de sager, vi skal efter loven. Det er kernen i en retsstat, og ærlig talt mener jeg, at antydningen af, at hele sagen skulle være drevet af personlige eller politiske hensyn, er absurd.

For mig er det ret enkelt, efter PET-loven er det PET's ansvar at forebygge, efterforske og modvirke lækager. Den opgave tager vi meget alvorligt, og det vil vi også gøre fremover.

Det var således også min og PET's - og ingen andres - beslutning at igangsætte en efterforskning af omfattende lækager fra efterretningstjenesterne, som førte til anholdelserne i december 2021. Der var tale om en bred efterforskning, som jeg står 100 procent inde for.

At en af de mistænkte viste sig at være den hjemsendte chef for FE var naturligvis en usædvanlig situation, og en situation, jeg gerne havde været fri for.

Efterretningstjenesterne er dybt afhængige af fortrolige informationer fra udlandet for at kunne beskytte Danmark. I flere tilfælde har sådanne informationer været afgørende for at forhindre terrorangreb i Danmark.

Lækager udgør derfor en alvorlig udfordring for efterretningstjenesterne og undergraver tilliden fra vores udenlandske samarbejdspartnere, som forventer, at der tages skridt for at stoppe lækager, hvis de skal fortsætte med at dele informationer med os.

Jeg holder efter PET-loven justitsministeren underrettet om forhold af væsentlig betydning inden for efterretningstjenestens virksomhed, og om vigtige enkeltsager. Det ændrer ikke på, at jeg igangsatte efterforskningen, og ingen fra politisk eller ministerielt niveau på noget tidspunkt har påvirket, hvordan PET's efterforskninger er blevet gennemført, eller om den skulle igangsættes."

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

8. november 2023

PET

Fælles udtalelse fra FE og PET til Østre Landsrets dom i Ahmed Samsam-sag

"FE og PET har under sagen argumenteret for, at vi som efterretningstjenester ikke har pligt til offentligt at be- eller afkræfte vores kapaciteter og kilder. Det har samtidig været vigtigt for efterretningstjenesterne at fremhæve, at der ikke er grundlag for antage, at Ahmed Samsam er dømt med urette i Spanien.

6. november 2023

PET

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har offentliggjort sin redegørelse vedrørende PET for 2022

Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) årlige redegørelse vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET) for 2022 er i dag blevet offentliggjort. Årsredegørelsen indeholder overordnet set resultaterne af de kontroller, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne har ført med PET i 2022.

2. november 2023

PET

PET-chef afviser konspirationsteorier og ser frem til undersøgelse

Justitsministeriet har i går meldt ud, at regeringen vil udvide FE-undersøgelseskommissionens mandat, så undersøgelsen også skal omfatte, om der er varetaget usaglige hensyn i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens centrale beslutninger om iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og retsforfølgningen.