Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

8. maj 2024 11:38

Truslen fra fysisk sabotage fra Rusland i Danmark er skærpet

Der har henover de seneste par måneder været en række eksempler på, at personer med mulig forbindelse til de russiske efterretningstjenester har stået bag forskellige former for fysisk sabotage - eksempelvis ildspåsættelse og groft hærværk - i en række europæiske lande.

Sagerne viser efter PET's vurdering, at Rusland udviser en højere risikovillighed i forhold til at gøre brug af såkaldte hybride virkemidler mod og i Europa. Formålet med de russiske aktiviteter er bl.a. at skabe frygt og usikkerhed, og at svække den folkelige opbakning i Europa til den fortsatte støtte til Ukraine.

 

Danmark er en aktiv bidragsyder til Ukraine. Det er på den baggrund PET's vurdering, at der er en skærpet trussel fra fysisk sabotage fra Rusland mod både militære og civile mål i Danmark, der har tilknytning til støtten til Ukraine.

 

PET har ikke kendskab til konkrete episoder med fysisk sabotage fra russisk side i Danmark. Men PET tager situationen meget alvorligt og har som følge af den aktuelle situation en væsentlig skærpet opmærksomhed på truslen.

 

PET har taget en række initiativer for at imødegå truslen fra russiske hybride aktiviteter. PET har blandt andet styrket dialogen med internationale og nationale partnertjenester, herunder særligt Forsvarets Efterretningstjeneste, og med andre relevante danske myndigheder. Det gælder ikke mindst Rigspolitiet og politikredsene.

 

"Vi har desuden allerede taget kontakt til en række af de sektorer, der kan være særligt sårbare over for russiske hybride aktiviteter for at øge deres opmærksomhed og modstandskraft," siger Anders Henriksen, der er chef for afdelingen for kontraspionage i PET.

 

Han understreger, at risikoen for den enkelte dansker er meget lille.

 

"Den enkelte dansker skal ikke gå rundt og være bange. Men vi skal indstille os på, at vi som samfund er i en forandret sikkerhedspolitisk situation. Rusland opfatter krigen i Ukraine som et led i en eksistentiel konflikt med Vesten, og vi er nødt til i højere grad at være opmærksom på spionagetruslen og Ruslands villighed til at bruge hybride virkemidler," siger Anders Henriksen.


Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

26. juni 2024

PET

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har offentliggjort sin redegørelse vedrørende PET for 2023

Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) årlige redegørelse vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET) for 2023 er i dag blevet offentliggjort. Årsredegørelsen indeholder overordnet set resultaterne af de kontroller, som TET har ført med PET i 2023.

24. juni 2024

PET

Ingen systematisk og koordineret påvirkning af det danske valg til Europa-Parlamentet

Det danske valg til Europa-Parlamentet den 9. juni forløb uden forberedt, systematisk og koordineret påvirkning fra fremmede stater som eksempelvis Rusland og Kina. Det viser den monitorering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) sammen med andre myndigheder foretog af valgkampen.

30. maj 2024

PET

PET og FE holder øje med mulig påvirkning fra fremmede stater af dansk EU-valg

Myndighederne følger det danske valg til Europa-Parlamentet den 9. juni tæt for at holde øje med mulig påvirkning fra fremmede stater. Det er muligt, at særligt russiske efterretningstjenester vil forsøge sig med mindre og hurtigere påvirkningsoperationer, mens det er mindre sandsynligt, at efterretningstjenester i stater som Rusland og Kina vil gennemføre en koordineret påvirkningskampagne målrettet det kommende danske valg. Det fremgår af en fælles trusselsvurdering, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) offentliggør i forbindelse med valget.