Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

8. maj 2024 11:38

Truslen fra fysisk sabotage fra Rusland i Danmark er skærpet

Der har henover de seneste par måneder været en række eksempler på, at personer med mulig forbindelse til de russiske efterretningstjenester har stået bag forskellige former for fysisk sabotage - eksempelvis ildspåsættelse og groft hærværk - i en række europæiske lande.

Sagerne viser efter PET's vurdering, at Rusland udviser en højere risikovillighed i forhold til at gøre brug af såkaldte hybride virkemidler mod og i Europa. Formålet med de russiske aktiviteter er bl.a. at skabe frygt og usikkerhed, og at svække den folkelige opbakning i Europa til den fortsatte støtte til Ukraine.

 

Danmark er en aktiv bidragsyder til Ukraine. Det er på den baggrund PET's vurdering, at der er en skærpet trussel fra fysisk sabotage fra Rusland mod både militære og civile mål i Danmark, der har tilknytning til støtten til Ukraine.

 

PET har ikke kendskab til konkrete episoder med fysisk sabotage fra russisk side i Danmark. Men PET tager situationen meget alvorligt og har som følge af den aktuelle situation en væsentlig skærpet opmærksomhed på truslen.

 

PET har taget en række initiativer for at imødegå truslen fra russiske hybride aktiviteter. PET har blandt andet styrket dialogen med internationale og nationale partnertjenester, herunder særligt Forsvarets Efterretningstjeneste, og med andre relevante danske myndigheder. Det gælder ikke mindst Rigspolitiet og politikredsene.

 

"Vi har desuden allerede taget kontakt til en række af de sektorer, der kan være særligt sårbare over for russiske hybride aktiviteter for at øge deres opmærksomhed og modstandskraft," siger Anders Henriksen, der er chef for afdelingen for kontraspionage i PET.

 

Han understreger, at risikoen for den enkelte dansker er meget lille.

 

"Den enkelte dansker skal ikke gå rundt og være bange. Men vi skal indstille os på, at vi som samfund er i en forandret sikkerhedspolitisk situation. Rusland opfatter krigen i Ukraine som et led i en eksistentiel konflikt med Vesten, og vi er nødt til i højere grad at være opmærksom på spionagetruslen og Ruslands villighed til at bruge hybride virkemidler," siger Anders Henriksen.


Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

28. maj 2024

PET

Indsatsen mod spionage fylder mere i PET's daglige arbejde

Særligt spændingerne mellem Vesten og Rusland samt kinesiske efterretningsaktiviteter har betydet, at kampen mod spionage fra fremmede efterretningstjenester fylder mere i PET's daglige arbejde. Det fremgår af PET's årlige redegørelse, som i dag er blevet offentliggjort.

27. maj 2024

PET

Ung mand idømt syv års fængsel for at lade sig hverve til en terrorsammenslutning

En nu 17-årig mand er ved Østre Landsret dømt for at lade sig hverve til terrorsammenslutningen Feuerkrieg Division og for at have forsøgt at hverve en anden person til at tilslutte sig terrorsammenslutningen. Derudover er han bl.a. dømt for at have delt militant ekstremistisk materiale samt bombe- og våbenmanualer.

23. maj 2024

PET

To mænd og en kvinde idømt fængselsstraf ved Østre Landsret i terrorsag

Østre Landsret har ligesom Københavns Byret fundet det bevist, at to unge mænd ville lave bomber til brug for et terrorangreb. I samme sag er en 40-årig kvinde ligeledes ved landsretten blevet dømt for at finansiere terror og i at hjælpe personer med forbindelse til Islamisk Stat.