Spring til hovedindhold

Forslag

Beskyt din organisation, når I har besøg

Det er en god ide at etablere faste procedurer for, hvordan I håndterer besøg. Se her, hvad I kan overveje.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede cookies. Ret dit samtykke nedenfor for at se det.PET's brug af cookies

Videndeling og netværksdannelse kan være af stor værdi, men udgør samtidig en risiko for, at gæster uønsket tager beskyttelsesværdige informationer med hjem eller installerer skadelig software på jeres systemer. 

 

Derfor kan I overveje følgende:

 

Før besøget

 1. Overvej risici

  Overvej mulige risici ved besøget, og forbered modforanstaltninger.

 2. Afgræns adgang til information og områder

  Afklar, hvilke informationer der må deles, og særligt, hvilke der ikke må. Afklar, hvilket område besøget skal afgrænses til at foregå i, og efterlad ikke sensitive oplysninger frit tilgængeligt i besøgsområdet.

 3. Udpeg opsynsfolk 

  Udpeg medarbejdere, hvis primære opgave er at holde opsyn under besøget. 

 4. Tjek, hvem der tager med

  Vær opmærksom på deltagerændringer, som meldes ud kort før besøget – især pludselig deltagelse af ambassadepersonale, da efterretningsofficerer kan arbejde under dække af at være diplomater. Også tilrejsende myndighedsansatte og andre, som skiller sig ud fra den oprindelige deltagergruppe, bør være et opmærksomhedspunkt.

 5. Etabler it-logning

  Etabler it-logning for at afklare, om der har været uautoriseret adgang i forbindelse med besøget.

 6. Overvej, om elektronik må medbringes

  Overvej, om mobiltelefoner, tablets, kameraer, smartwatches, elektroniske nøgleringe m.m. må medbringes. Disse kan optage lyd og billeder samt registrere gps-positioner, uden I ved det, eller anvendes til at installere skadelig software på jeres systemer. 

 7. Foretag et baggrundstjek 

  Foretag et baggrundstjek af nye samarbejdspartnere for at afklare, om der er anledning til bekymring. Det kan fx dreje sig om virksomhedens ejerkreds, anmærkninger i forhold til sanktioner m.v.

Under besøget

 1. Sæt tydelige grænser 

  Begynd med at fortælle jeres gæster om de rammer, som I har sat for besøget, så det er klart for gæsterne, hvad de må og ikke må.

 2. Brug gæstebånd

  Udstyr gæsterne med gæstebånd eller anden markering, så det er tydeligt, hvem der er besøgende.

 3. Hold opsyn med gæsterne

  Efterlad ikke gæsterne alene med din organisations elektroniske udstyr – eksempelvis PC'er, printere, routere og servere. Hav opmærksomhed på delegationsdeltagere, der forlader den samlede gruppe eller ”farer vild”. 

 4. Tillad ikke installation af fremmed software og hardware

  Tillad ikke, at fremmed software og hardware bliver installeret – heller ikke usb-stik i forbindelse med præsentationer. Anvend evt. stand-alone-computere til præsentationer.

 5. Vær opmærksom på overraskende spørgsmål

  Hav opmærksomhed på spørgsmål, som falder uden for besøgets dagsorden. Det kan fx være spørgsmål om sikkerhed, følsomme politiske emner eller navne på personer. 

Efter besøget

 1. Gennemgå it-logning

  Gennemgå it-logning med henblik på at afsløre uautoriseret adgang til organisationens systemer.

 2. Vær opmærksom på efterfølgende kontakt

  Vær opmærksom på, om en medarbejder efterfølgende bliver kontaktet af en delegationsdeltager. Giver indholdet af henvendelsen anledning til bekymring? Vær også opmærksom på ønsker 1om gentagne besøg. 

 3. Evaluer besøget

  Evaluer besøget, og reager, hvis I har mistanke om, at der kunne være sket et sikkerhedsbrud eller anden mistænkelig hændelse. Udviste en mødedeltager fx en mistænkelig adfærd under besøget? Tag mistanken op med den sikkerhedsansvarlige eller nærmeste leder.  

Hvis I vurderer, at hændelsen kan relatere sig til spionage eller terrorisme, bør I også anmode PET om et fortroligt møde på pet@politi.dk.