Spring til hovedindhold

Forslag

PET

Nyhed

26. februar 2024 10:15

Københavns Politi og PET's fælles efterforskning af sprængningerne af Nord Stream indstilles

Der er ikke det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark i forbindelse med sprængningerne af Nord Stream 1 og 2, og derfor indstiller Københavns Politi den strafferetlige efterforskning af sprængningerne.

Københavns Politi har i samarbejde med PET efterforsket sprængningerne i september 2022 af gasledningerne på Nord Stream 1 og 2, der fandt sted uden for dansk territorialfarvand.

De danske myndigheder har undervejs i efterforskningen samarbejdet med relevante udenlandske partnere.

Der har været tale om en kompliceret og omfattende efterforskning.

Myndighederne kan på baggrund af efterforskningen konkludere, at der var tale om forsætlig sabotage af gasledningerne. Det er samtidig vurderingen, at der ikke er det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark.

Københavns Politi har derfor besluttet at indstille den strafferetlige efterforskning af sprængningerne.

PET følger fortsat udviklingen i trusselsbilledet og iværksætter sammen med andre relevante myndigheder løbende foranstaltninger, som skønnes nødvendige for at beskytte Danmarks kritiske infrastruktur.

Pressekontakt

E-mail: presse@pet.dk

Telefon: (+45) 2129 0500

21. marts 2024

PET

Terrortruslen mod Danmark er skærpet

Terrortruslen mod Danmark er fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau fire ud af fem. En række forhold i 2023 - primært sager om opfattede krænkelser af islam samt konflikten mellem Israel og militante grupper i Palæstina har dog medvirket til at skærpe terrortruslen inden for det aktuelle niveau. Det vurderer Center for Terroranalyse (CTA) i den årlige "Vurdering af terrortruslen mod Danmark". CTA vurderer desuden, at disse dynamikker fortsat vil få afgørende betydning for trusselsbilledet i 2024.

14. marts 2024

PET

Indsatsgruppe afleverer anbefalinger om håndteringen af truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede

Den indsatsgruppe, der siden 2020 har arbejde med tiltag til at styrke indsatsen over for indsatte og løsladte terrordømte og radikaliserede i Danmark, har afleveret sin anden delrapport til justitsministeren med anbefalinger til, hvordan Danmark bedst håndterer truslen fra løsladte terrordømte og radikaliserede. I spidsen for indsatsgruppen er Henrik Bjelke Hansen, tidligere kontraterrorchef i Politiets Efterretningstjeneste (PET).

31. januar 2024

PET

Mikala Kreiser tiltræder stillingen som stabschef og bliver medlem af direktionen i PET

Den 29. januar er Mikala Kreiser tiltrådt som ny stabschef i PET. Hun bliver medlem af direktionen og får ansvaret for IT, økonomi og HR. 54-årige Mikala Kreiser har været adm. direktør hos selskabet Evia under PFA og britiske Audley Group, ligesom hun har erfaring fra både centraladministrationen og den kommunale verden.