Spring til hovedindhold

Forslag

Hvem arbejder i PET?

I PET arbejder et væld af forskellige fagligheder sammen om at løse PET’s opgaver

Et tværfagligt og mangfoldigt hus

For at PET kan løse sin komplekse og samfundskritiske opgave som efterretnings- og sikkerhedstjeneste, har vi brug for medarbejdere med mange forskellige kompetencer og fagligheder. Vi er et mangfoldigt hus med både akademikere, politiuddannede og kontorpersonale.

 

Vi ansætter alt fra stabsfunktioner som it-, økonomi- og HR-medarbejdere til analytikere, jurister, oversættere, indhentere og operative polititjenestemænd. Mens nogle er specialiserede inden for særlige nicheområder, er andre generalister og løser brede opgaver.

Vi er en arbejdsplads med mænd og kvinder i uniform og civilt, og hvor alle aldersgrupper er repræsenteret. Samlet set er vi kendetegnet ved en stærk faglighed og et tæt samarbejde på tværs.

 

Fordeling af medarbejdere i PET

 

Fordeling af medarbejdere i PET, hvor polititjenestemænd udgør omkring halvdelen, akademikere udgør omkring en fjerdel og kontoransatte, jurister samt øvrige ansatte udgør den sidste fjerdedel.